NTP-MUV-20-0180

Zene, közösség, tehetség Miskolcon 2.

Pályázó: Symphonia Alapítvány

Projekt neve: Zene, közösség, tehetség Miskolcon 2.

A projekt azonosító száma: NTP-MŰV-20-0180

Elnyert pályázati támogatás összege: 1.250.000 Ft

A program várható befejezése: 2021. 06. 30.

Projektünk a modern művészeteket igyekszik megismertetni általános iskolásokkal tanórán kívüli, élmény-, felfedezés- és alkotásközpontú, komplex tehetséggondozó programban. Hangszeres, vokális, mozgáskultúra és digitális ismereteket adunk át, gyakorlati foglalkozásokkal egybekötve. A projekt végére átfogó képet kaphatnak a résztvevő diákok a kortárs művészetekről, elméleti és gyakorlati szempontból is.

A programban zenekari órákat tartunk a kiválogatott 10-16 éves miskolci tehetségígéreteknek. Nagyon fontosnak tartjuk a zenekari felállással, formával való minél hamarabbi ismerkedést, hiszen a jelenleg általánosan alkalmazott zeneoktatási módszer a szólistaképzést favorizálja, azonban a zenészek iránt „nagy tömegben” a zenekaroknál van kereslet. A program ennek a (látszólagos) ellentmondásnak a feloldásában segít azáltal, hogy a zenekari muzsikálás műhelytitkaival ismerteti meg a gyerekeket.

Rövid távon azt várjuk a projekttől, hogy a kiválasztott diákok elmélyültebb tudást szerezzenek a zenekari muzsikálásról, képesek legyenek közönség előtt szerepelni, tisztában legyenek a zenekari hierarchiával (karmester, szólamvezetők, zenészek helyzete és szerepei), még inkább birtokában legyenek a hangszerük megkövetelte játszási képességeknek.

A tárgyiasult alkotás 1 db koncert lesz Miskolcon.

A projekt eredményeképpen megvalósul 1 db 60 órás, tanórán kívüli komplex tehetséggondozó program, 1 digitális program, 1 db koncert és 1 db szakmai tábor.

A projekt megvalósulását a Nemzeti Tehetség Program és a Miniszterelnökség/Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter támogatja az „A hazai és a határon túli művészeti tehetséggondozó programok támogatása” alprogram keretében.

Családokért felelős miniszter logó
Nemzeti Tehetség Program logó

A projekt megvalósításának tapasztalatai​

2021. június 16.

A programban zenekari órákat tartottunk kiválogatott 10-16 éves miskolci tehetségígéreteknek. A csoportos zeneórákra a növendékeket előzetes tehetség, tudás és tapasztalatszint felmérést követően választottuk ki.  A diákok kezdetektől fogva aktív résztvevői voltak a foglalkozásoknak. Számtalan új kottát, videót, előadásmódot, koreográfiát mutattunk nekik, amit azonnal ki is próbálhattak, eljátszhattak, elénekelhettek.

A kortárs zenék, énekek, koreográfiák csoportos keretek közt zajlottak. Többen kaptak kedvet, hogy a szabadidejükben is foglalkozzanak kortárs művészetekkel.

A tehetség természetesen megmutatkozott a foglalkozások alatt is. Ezt a gyerekek egymással szemben előnyükre fordították: segítették a kevésbé tehetségeseket teljesen maguktól, önállóan. A közös zenélés, egy-egy darab megtanulása is hozzájárult a közösség építéséhez. Kialakult a diákokban az, hogy ők egy közös célért vannak ezeken a foglalkozásokon és csak közösen érhetik el azt, amit kitűztünk, és ehhez mindenki munkájára szükség van.

A hátrányos helyzetű diákok számára sikerült megmutatni, milyen értékesek és hogy mindenkire szükség van a csoportban.

A diákok büszkén mesélték egymásnak az élményeiket, így az iskolában is elterjedt a program híre. Ennek eredményeképpen a jövőben sokkal többen szeretnének csatlakozni a zenélni tudó és zenélni vágyók csoportjához.

A növendékek a barátaikat is ösztönözték, hogy ők is zenéljenek. A csoport kis százaléka komolyan is gondolja, hogy aktívabban foglalkozik a zenéléssel és ha pályára nem is megy, de szeretné, hogy a hangszer az élete része lehessen.


A tábor tapasztalatai:

A tehetséggondozó tábor egyfajta összefoglaló foglalkozása volt az éves projektnek.

A diákok nagyon örültek a lehetőségnek az elmúlt évek viszontagságai miatt. A táborban a projekt alatt megtanult zenei elemeket, mozgásformákat használtuk fel egy önálló performance elkészítéséhez. Ennek az alapjául a mára közismerté vált Jerusalema kihívást vettük.

A diákok az együtt töltött időszak alatt sokkal bensőségesebben megismerhették egymást és a foglalkozást végző tanárokkal is őszintébb, bizalmi kapcsolat alakult ki.

A zenélés és alkotás kifejezetten az eddig tanultak alapján közösen, egymásra épülően végeztük, a közösség erejét szem előtt tartva, mindenki számára a képességeihez mérten.

A tábort követően az iskolai órákon is érződött a kialakult jó kapcsolat a diákok és a tanárok között. Sokkal könnyebben átvihető egy-egy feladat, kölcsönösen nagyobb tiszteletet tanultak egymással szemben.