NTP-MUV-20-0203

Tehetségígéret-fejlesztés Miskolcon

Pályázó: Symphonia Alapfokú Művészeti Iskola

Projekt neve: Tehetségígéret-fejlesztés Miskolcon

A projekt azonosító száma: NTP-MŰV-20-0203

Elnyert pályázati támogatás összege: 1.500.000 Ft

A program várható befejezése: 2021. 06. 30.

A programban 10-16 éves miskolci tehetségígéreteknek tartunk zenekari órákat. Előadó-művészeti szervezetként nagyon fontosnak tartjuk a zenekari felállással, formával való minél hamarabbi ismerkedést, mivel a most általánosan alkalmazott zeneoktatási módszer a szólistaképzésre  koncentrál, azonban a zenészeket „nagy tömegben” a zenekarok keresik. A program ennek a (látszólagos) ellentmondásnak a feloldásában segít azáltal, hogy a zenekari muzsikálás műhelytitkaival ismerteti meg a gyerekeket.

RÖVID TÁVON azt várjuk a projekttől, hogy a kiválasztott diákok elmélyültebb tudást szerezzenek a zenekari muzsikálásról, képesek legyenek közönség előtt szerepelni, tisztában legyenek a zenekari hierarchiával (karmester, szólamvezetők, zenészek helyzete és szerepei), még inkább birtokában legyenek a hangszerük megkövetelte játszási képességeknek.

A TÁRGYIASULT ALKOTÁS 1 db koncert lesz Miskolcon, ahová a diákok szüleit, iskolatársait, illetve a szélesebb közönséget várjuk. Igyekszünk valódi koncerthez méltó körülményeket teremteni.

A PROJEKT EREDMÉNYEKÉPPEN megvalósul 1 db 60 órás komplex tehetséggondozó program, 1 digitális modul, 1 db koncert és 1 db kisfilm, és egy 3 napos szakmai tábor.

A projekt megvalósulását a Nemzeti Tehetség Program és a Miniszterelnökség/Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter támogatja az „A hazai és a határon túli művészeti tehetséggondozó programok támogatása” alprogram keretében.

Családokért felelős miniszter logó
Nemzeti Tehetség Program logó

A projekt tapasztalatainak összefoglalása:

2021.06.30

A zenei órák rendkívül jó hangulatban teltek. Próbáltuk élményközpontúan megközelíteni a projektben vállaltakat. A diákok az első alkalmaktól kezdve nagyon összetartottak, sok barátság született.  Mint minden zenei csoportban, itt is megmutatkoztak a tehetségek, és a gyerekek húzták egymást fölfelé. A jobb képességűek segítették a lemaradt társaikat, akikre ez ösztönzőleg hatott. A tehetségeseknek egy idő után sokkal több feladatot, játszani valót lehetett adni.

A közösségformálás sokban hozzájárult a hátrányos helyzetű diákok fejlesztéséhez. Példaként tekintettek a tehetségesebb diákokra, valamint a projektben résztvevő oktatókra.  Azok a diákok, akik részt vettek a projektben, sokkal jobban tudtak összpontosítani a közismereti órákon, a tanulmányi eredményeik, valamint a tanáraik beszámolója tükrözte ezt.

A projektben résztvevő diákok a projekt alatt és utána is jobban keresték egymás társaságát az iskolán kívül is. A kapcsolataik, szerepeik megmaradtak és azok akik segítettek egy-egy darab betanulásában, a zenei órákon kívül is segítettek társaiknak. A művészeti iskolába a következő tanévben elsőként iratkoztak be és feltűnt, hogy sokkal szívesebben jelentkeznek plusz feladatokra, kiváltképpen, ha fellépésről, zenélésről van szó.


A szakmai tábor összefoglalása:

2021.09.30

A 3 napos tábor, mely során Aggtelekre kirándultunk a Symphonia Alapfokú Művészeti Iskola diákjaival, a projekt záróeseménye volt, ahol a diákokkal összegeztük az elmúlt projekt eredményeit, zenéltünk, sokat kirándultunk, formáltuk a közösséget.

A diákok a tábor alatt még jobban összekovácsolódtak, mint a projekt ideje alatt. Tetszett nekik, hogy önállóan kell döntéseket meghozniuk, hogy egy-egy házért, melyben laktak ők felelnek mindenért. Összességében a nagyobb felelősség pozitív hatással volt rájuk.

A táborban kiemelt szerep kapott a kis csoportokban való zenélés, alkotás, önálló kifejezésmódok megtalálása. A zenélés segített nekik az érzéseik kifejezésében.