NTP-KNI-20-0134

Komplex tehetségfejlesztés Miskolcon

Pályázó: Symphonia Alapfokú Művészeti Iskola

Projekt neve: Komplex tehetségfejlesztés Miskolcon

A projekt azonosító száma: NTP-KNI-20-0134

Elnyert pályázati támogatás összege: 1.200.000 Ft

A program várható befejezése: 2021. 06. 30.

Projektünk a modern művészeteket igyekszik megismertetni miskolci általános iskolásokkal 60 órás, tanórán kívüli, élmény-,felfedezés- és alkotásközpontú, komplex tehetséggondozó programban. A programban van egy digitális modul, valamint egy 3 napos bentlakásos szaktábor.

Hangszeres, vokális, mozgáskultúra és digitális ismereteket adunk át, gyakorlati foglalkozásokkal egybekötve.

A projekt végére a diákok nem csak átfogó képet kapnak a kortárs művészetek alkotói világáról, de megtapasztalják az együttes zenélés, éneklés, közös alkotás lehetőségeit, örömét.

A csoportos munka segíti a szocializációt, a jövőbeli alkotói csoportok megteremtését. A projekt végén TÁRGYIASULT ALKOTÁSként a diákok a zárógálán előadják az elkészített projekteket, amit képben-hangban rögzítünk és elhelyezünk online videó-megosztó felületen, valamint a honlapon, mindenki számára elérhetővé téve ezeket.

A diákok a Symphonia AMI miskolci telephelyein tanulnak. Iskolánk diákjainak 80-90%-a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, így számukra különösen fontos, hogy koncentrált segítséget kapjanak tehetségük kibontakoztatásához, mivel a családi körülményeik, anyagi lehetőségeik miatt nagy valószínűséggel elkallódnának.

A zenei tehetség ígéretét mutató gyerekeket kívánjuk felkarolni, ösztönözni, elkallódásukat meggátolni e projekt révén is.

A projekt megvalósulását a Nemzeti Tehetség Program és a Miniszterelnökség/Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter támogatja az „A hazai és határon túli köznevelési intézményekben, iskolai rendszerű szakképzést folytató intézményekben működő komplex tehetséggondozó programok támogatása” alprogram keretében.

Családokért felelős miniszter logó
Nemzeti Tehetség Program logó

Beszámoló a projekt megvalósításáról:
2021.06.30.

A zenetanítás a gyerekek előzetes tudás és ismeretszintjét felmérve egyéni vagy kiscsoportos formában valósult meg, diplomás szaktanár vezetésével. Az órákon előtérbe helyeztük a zene és hangszeres tanulás mellett az élményközpontúságot és felfedezés központúságot. A világjárvány sajnos minket is elvágott a koncerttermek látogatásától, ezért a digitális eszköztárunkat előszeretettel használtuk az oktatás során (UHD intelligens táblák). Fontosnak éreztük a gyerekek látókörének folyamatos szélesítését, a modern zenei stílusjegyek megismertetését az órákon, melyeken többek között a világ legmodernebb zenei edukációs programját, a Smartmusic-ot is használtuk.

A tehetségígéretek fejlődése szemmel látható volt az órák előrehaladtával. A gyermekeknek nem csupán zenei és hangszeres téren, de jellemvonásaikban és személyiségük fejlődésében is segítséget nyújtottak az órák. Egyetemes kultúrával való ismerkedésük pedig egyértelműen nyitottá és kíváncsivá tette őket, fogékonynak a kultúra további fogyasztására, ami napjainkban nagyon fontosnak mondható.

A fegyelmezett viselkedés és a tanárral való folyamatos együttműködés elengedhetetlen az órákon. Ezeket a gyerekek az alkotás létrehozása (zenekari művek megtanulása) során teljes partnerségben végezték oktatóinkkal. A látókörük szélesítése, az egyetemes és európai kultúrához való kapcsolódásuk pedig –amellet, hogy élményeket kapnak- segíti őket az integrációban is.

A közös műhelymunka és a zenetanulás egyértelműen és bizonyítottan fejleszti a gyermekek koncentrációs képességét, fejleszti továbbá a képzelőerőt az olvasási készségeket.

A közös élményszerzés nagyban segíti a gyerekek közösségének épülését. A zenekar, mint a társadalom tökéletes leképeződése segíti a gyerekeket az együttműködési készségek elsajátításában. A siker és a megszerzett élmények egyértelműen arra ösztönzik a gyerekeket, hogy ebben a közösségben zenéljenek, több fiatalt is bevonzva az együtt zenélés folyamatába.


Beszámoló a tábor megvalósításáról:
2021.08.30.

Diákjaink táborozása az Ördögkatlan fesztiválon valósult meg, 2021. augusztus 3-7. között,  Beremenden.

A gyerekek között volt már rutinos táborozó és olyan is, aki most először hagyta el több napra  a szülői házat. Megható volt látni azt a folyamatot, ahogyan a tapasztaltabb gyerekek segítették a kisebbeket. A tábor első sorban a közösség, a közösségi élet újra megélésének színhelye volt a járvány miatti lezárások után. A közös zenélésen, strandoláson kívül a gyerekek felejthetetlen élményekkel térhettek haza a tábor ideje alatt a környéken zajló magas színvonalú kulturális fesztivál programjainak is köszönhetően.

Naponta legalább négy órában dolgoztunk a gyerekekkel zenekari munka keretein belül. Új és önálló műsort tanultunk be, melynek középpontjában a mai korhoz közelebb álló, könnyedebb hangvételű és stílusú zeneművek álltak. A gyerekekkel egy nagy zenekarként foglalkoztunk.

A zenei táborok szervezésekor mindig komoly feladat a logisztika megszervezése. Nagyon sok kiegészítőt viszünk magunkkal (kotta, kottaállvány, olajok, nádak, hangszerek, fúvókák, fellépőruha stb….). A gyerekek egyre ügyesebbek, de az ilyen jellegű önállóságuknak fejlesztésén még dolgoznunk kell.

Képek a táborról:

 


Videós összefoglalónk a táborról: